Nyheter
+ visa fler
Kataloger ger bra överblick

 

Att titta i en katalog innan man köper en vara på internet är en vana som håller ställningarna. Det visar Postens undersökning E-handeln i Norden 2011. Främst används katalogen för att den ger bra överblick.

Anledningen till att vi nordbor handlar varor på distans istället för i butik är främst för att det är bekvämt och tidsbesparande. Större och bättre utbud är också ett vanligt motiv för många. En orsak kan vara att många bor i områden där det är långt till större samhällen med många butiker.

Postens undersökning visar att nästan fyra av tio tittar i en tryckt katalog innan de köper varan på internet. Bland boende i Finland är det nästan varannan person som tittar i en katalog innan de handlar på internet.

Respondenterna i undersökningen anser att det främsta skälet till att använda en katalog i samband med köp på internet är att den ger bättre överblick. Kataloger tycks också ha en avstressande effekt. Nästan var femte anger att man kan söka information i lugn och ro med en katalog.

Var fjärde konsument i Finland som använder kataloger vid internetköp anger att de uppskattar kataloger för att de kan läsas när man själv vill. Av de kataloger som används inför e-handelsköp, dominerar de som har skickats till bostaden med post.

Kataloger som kunden själv har hämtat i en butik har en svagare ställning, speciellt i Finland där endast sex procent har använt dem i samband med kataloganknutna e-handelsköp.

En viktig anledning till att katalogerna verkligen används är förstås att de finns till hands. Drygt var tredje person i Sverige sparar de kataloger som används vid köp på internet i mer än ett halvår.

I genomsnitt sparar 39 procent av de nordbor som använder katalog vid internetköp katalogen längre än två månader. I Sverige är andelen 58 procent, och i övriga nordiska länder är det fler än runt 25 procent som sparar den längre än två månader.

Om undersökningen
Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 2000 privatpersoner i Sverige och 1000 i Danmark, Norge respektive Finland i riksrepresentativa urval. Intervjuerna genomfördes under perioden 17 nov – 4 dec 2010 av TNS SIFO.

Källa: Posten Norden, E-handeln i Norden 2011