Bra miljöval


IT Grafiska är ett Svanenlicensierat företag

och uppfyller därmed en rad miljökrav. Vi har helhetsperspektiv på pappersval, tryckfärger, transporter och övriga resurser. De trycksaker som lämnar våra pressar tillhör de minst miljö-belastande.

Vår och er verksamhet handlar om att leverera produkter med hög kvalitet och med bästa miljöhänsyn. Låt oss ta hand om trycksakerna, det blir en seger för både förnuft och miljö.

När du anlitar oss kan du vara säker på att inte bara tryckprocessen skonar människa och miljö. När dina trycksaker till slut hamnar i pappersåtervinningen blir även den hanteringen enklare och renare. Färger och rengöringsmedel innehåller minimalt med lösningsmedel. Papperet är producerat med tanke på att reducera miljöbelastningen vid produktion, användning och avfall.


Grönt ljus hela vägen, alltså.

Nyheter
+ visa fler